سبقت گرفتن از رقیبان

توی دنیایی دریم زندگی میکنیم که اگه نتونیم سریعتر از بققیه کار کنیم و پیش بریم و نتونیم سریعتر از بقیه کار هامونو پیش ببریم و انجام بدیم قطعا به شکست محکومیم یا یانکه موفقیت خیلی کوچیکتر از اونی که...

بهینه باش جاییه که ما در اون سعی میکنیم:

بهینه باش جاییه که ما در اون سعی میکنیم ☑به بهترین خودمون تبدیل بشیم ☑بهتر زندگی کنیم ☑بهتر فکر کنیم ☑هدف و رسالت زندگیمون رو پیدا کنیم ☑شاد تر زندگی کنیم ☑ عادت های بهتری بسازیم ☑در روابطمون موفق تر...
در حال بارگذاری ...